En fullservice mottagning

Allmäntandvård

Vi sköter om den allmänna tandvården från den förebyggande kontrollen till rotbehandlingar, lagningar till tandutdragningar. Våra lagningar är alltid fria från amalgam. Vi utbildar oss kontnuerligt för att se till att du får det absoluta bästa som finns att erbjuda inom tandvården.

Tandimplantat

Guidekirurgi för din säkerhet.

För en säkrare och mer precis installation av titanskruvar  kan vi erbjuda guidekirurgi med virtuell planering.

Under en implantatbehandling kan det vara svårt även för den erfarna kirurgen att placera implantatet perfekt. Om marginalerna till nervkanalerna i käken är små, eller om benmängden är dålig, då är precision det viktigaste verktyget till ett lyckat implantat.

Tack vare att vi har vår egen CBCT-utrustning (3D röntgen) finns all kompetens och alla förutsättningar för guidekirurgi här i huset.

Vi arbetar endast med implantatsystemen Straumann som är extremt väldokumenterade.

Akuttandvård

Tandvärk är ett av de vanligaste symtomen när man har problem med sina tänder. Nerverna i tändernas hålrum är slutna vilket gör att tandvärk ofta är mycket smärtsamt och obehagligt. Det är vanligt att man till följd av värken blir lättretlig och orkeslös. Vänta inte tills senare, värk och smärtor tilltar ofta om man skjuter på tandläkarbesöket. Vi har avsatta akuttider varje dag och gör allt för att kunna behandla alla patienter som söker akut.

CBCT datortomografi

CBCT är tandvårdens modernaste röntgenteknologi för diagnoser med 3-dimensionella röntgenbilder.

Vi använder CBCT-röntgen vid implantat behandligar,  komplicerade rotbehandligar samt vid svårlokaliserade smärttillstånd. 

Fördelen med modern CBCT-röntgen för tandvård är bl.a. att maskinen är helt digital och kan återge små bildvolymer. Röntgen med CBCT-teknik innebär också att patienten utsätts för betydligt mindre mängd ståldos jämfört med äldre röntgenmaskiner eller sjukhusens CT-scanners som ger stora bildvolymer och betydligt högre stråldoser.

Digitalavtryckstagning

Som ett led i vår tekniska utveckling använder vi oss av digital avtryckstagning (Trios 3shape). Avtryck tar man när man gör en krona, bro eller implantat. Där man måste återge tanden för teknikern, så att den ska veta hur tanden är preparerad/formad.

Nu slipper våra patienter avtryckstagning med kladdiga avtrycksmassor som de upplever mycket obehagligt. En annan fördel är att man slipper skicka dem per post med alla felmarginaler som kan uppstå med postgång. En viktig fördel är att konstruktionen blir mer exakt.

Förebyggande tandvård

Tandhygienisten arbetar framförallt med att förebygga karies och parodontit (tandlossning). Detta sker genom att informera patienten om vikten av att sköta sin munhygien för att undvika karies och tandlossning. Tandhygienisten instruerar vid behov patienten om hur man kan använda interdentala hjälpmedel som tandsticka, mellanrumsborste och tandtråd för att hålla rent mellan tänderna.

Smärtfri bedövning

Våra bedövningar görs med hjälp av ett smärtfritt injektionssystem utvecklat i Frankrike. Detta system eliminerar den postoperativa besvären med hjälp av en elektroniskt kontrollerade injektion. Systemet medför att man nu slipper det besvärande och totala känselbortfallet i halva underkäket.

Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla kan bero på en mängd olika faktorer, därför är det viktigt att behandlingen anpassas individuellt och utefter varje patients förutsättningar. En del personer är spruträdda, känner obehag av ljudet från tandläkarborren och andra är rädda för att få vatten i halsen eller att inte kunna andas under behandlingen.

Att skapa en stressfri och lugn miljö är viktig för att patienten ska känna sig trygg och avslappnad, samt ha tillit till tandvårdsteamet. Berätta alltid för din tandläkare om hur du känner så behandlingen kan göras trygg och anpassad efter din takt.

Avancerad Rotbehandling

Endodonti (rotbehandling) är den specialitet inom tandvården som utreder och behandlar tillstånd i tandens pulpa (mjukvävnaden), och käkbenet runtomkring vid skador samt inflammationer. Här hos oss använder vi oss av både mikroskop samt 3D röntgen vid komplicerade rotanatomier.

Rotspetsoperationer

I vissa fall av endodontistiska skador kan extra komplikationer och svårigheter uppkomma vilket gör att en rotspetsoperation behöver genomföras. En rotspetsoperation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att tandköttet fälls upp för att kunna göra en liten öppning i benet. Genom detta ingrepp kan infektionen lättare nås vilket gör att området kan rengöras ordentligt samtidigt som rotspetsen kan slipas av och förseglas noga. 

 

    Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det gäller alla vuxna och består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Tandvårdsstödet omfattar alla vuxna som är 24 år och äldre. Det består av:

    • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per är beroende på hur gammal du är.
    • Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård och rätt till STB.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

    Högskostnadsskyddet

OBS! Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris.

Det är fri prissättning på tandvård. Därför är det viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris.

Om din tandläkares pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger detta pris till grund för ersättningen. Ligger din tandläkares pris över referenspriset betalar du mellanskillnaden

Räntefri Avbetalning med

Privattandläkarnas Tandkonto

Tandläkarkonto
Tandläkarkontot är en smart lösning för dig som önskar att delbetala din tandvård räntefritt. Du slipper betala tandläkarbesöket direkt och får istället fakturan månaden efter. Välj då om du vill betala allt direkt eller om du vill dela upp beloppet.